چاپ دیجیتال چهار رنگ ۶۹ * ۳۲
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
کتاب سیاه و سفید و رنگی A5 تحریر
۲۲ مرداد ۱۳۹۶

کتاب رنگی گلاسه A5

تومان

نوع تا ۵ جلد تا ۱۰ جلد تا ۱۰۰ جلد ۱۰۰ جلد به بالا
هر صفحه ۲۱۵ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
جلد رنگی + چسب گرم ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۶۵۰ ۱۶۰۰
صحافی گالینگور ۱۰۰۰۰ ۹۵۰۰ ۹۰۰۰ ۹۰۰۰
جلد سخت سلفون + چاپ جلد ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
جلد سلفون مات و براق ۵۰۰ ۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰
نوع
تا ۱۰۰ صفحه
تا ۲۰۰ صفحه
تا ۳۰۰ صفحه
تا ۴۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ ۲۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰
نوع
تا ۵۰۰ صفحه تا ۶۰۰ صفحه بالای ۶۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۲۵۰۰ ۲۸۰۰ ۳۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۳۰۰۰ موجود نیست موجود نیست