چاپ دیجیتال چهار رنگ ۶۹ * ۳۲
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
کتاب سیاه و سفید و رنگی A5 تحریر
۲۲ مرداد ۱۳۹۶

کتاب رنگی گلاسه A5 و A4

تومان

نوع

 

تا ۵ جلد

 

تا ۱۰ جلد

 

تا ۱۰۰ جلد

 

۱۰۰ جلد به بالا

 

هر صفحه

 

۲۰۰ ۱۹۰ ۱۸۵ ۱۸۰
جلد رنگی + چسب گرم ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۶۰۰ ۱۶۰۰
صحافی گالینگور

 

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۵۰۰ ۸۵۰۰
جلد سخت سلفون + چاپ جلد

 

۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
جلد سلفون مات و براق

 

۵۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰
نوع
تا ۵ جلد
تا ۱۰ جلد
تا ۱۰۰ جلد
۱۰۰ جلد به بالا
هر صفحه
۴۰۰ ۳۸۰ ۳۷۰ ۳۶۰
جلد رنگی + چسب گرم ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۲۱۰۰
صحافی گالینگور
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۵۰۰ ۸۵۰۰
جلد سخت سلفون + چاپ جلد
۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۵۰۰ ۱۱۵۰۰
جلد سلفون مات و براق
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
نوع
تا ۱۰۰ صفحه
تا ۲۰۰ صفحه
تا ۳۰۰ صفحه
تا ۴۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ ۲۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰
نوع
تا ۵۰۰ صفحه تا ۶۰۰ صفحه بالای ۶۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۲۵۰۰ ۲۸۰۰ ۳۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۳۰۰۰ موجود نیست موجود نیست