لایت باکس چوبی
۹ بهمن ۱۳۹۶
رول آپ
۱۰ بهمن ۱۳۹۶

میز کانتر تاجدار

تومان

نوع ابعاد ۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰۰ عدد
استیکر + لمینت سرد مات
معمولی ۳۳۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰
استیکر + لمینت سرد مات لوبیایی ۳۴۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
استیکر + لمینت سرد براق
معمولی ۳۳۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰
استیکر + لمینت سرد براق لوبیایی ۳۴۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
بدون نیاز به چاپ (فقط سازه)
معمولی ۲۵۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰
بدون نیاز به چاپ (فقط سازه) لوبیایی ۲۶۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۳۵۰۰۰