لایت باکس چوبی
۹ بهمن ۱۳۹۶
رول آپ
۱۰ بهمن ۱۳۹۶

میز کانتر تاجدار

تومان

نوع ابعاد ۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰۰ عدد
استیکر + لمینت سرد مات

 

معمولی ۳۷۷۵۲۰ ۳۵۴۶۴۰ ۳۴۳۲۰۰ ۳۳۱۷۶۰
استیکر + لمینت سرد مات لوبیایی ۳۴۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
استیکر + لمینت سرد براق

 

معمولی ۳۷۷۵۲۰ ۳۵۴۶۴۰ ۳۴۳۲۰۰ ۳۳۱۷۶۰
استیکر + لمینت سرد براق لوبیایی ۳۴۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
بدون نیاز به چاپ (فقط سازه)

 

معمولی ۲۸۶۰۰۰ ۲۷۴۵۶۰ ۲۶۳۱۲۰ ۲۵۷۴۰۰
بدون نیاز به چاپ (فقط سازه) لوبیایی ۲۶۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۳۵۰۰۰