استند رومیزی
۷ بهمن ۱۳۹۶
لایت باکس چوبی
۹ بهمن ۱۳۹۶

لایت باکس آلومینیومی

تومان

نوع ابعاد ۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰۰ عدد
پارچه (با نور ال ای دی) ۵۰*۳۵ ۳۴۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
پارچه (با نور ال ای دی) ۶۰*۴۰ ۴۲۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰
پارچه (با نور ال ای دی) ۷۰*۵۰ ۴۸۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰
پارچه (با نور ال ای دی) ۱۰۰*۷۰ ۶۸۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰