تابلو فوم برد ۱۰۰*۷۰
۶ بهمن ۱۳۹۶
لایت باکس آلومینیومی
۹ بهمن ۱۳۹۶

استند رومیزی

تومان

نوع ابعاد  ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
گلاسه با لمینت مات ۳۰*۲۰ ۴۰۰۰  ۳۸۰۰ ۳۵۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۰۰
گلاسه با لمینت مات ۴۰*۳۰ ۵۵۰۰ ۵۰۰۰ ۴۵۰۰ ۴۰۰۰ ۳۸۰۰
گلاسه با لمینت براق ۳۰*۲۰ ۴۰۰۰ ۳۷۰۰ ۳۴۰۰ ۳۱۰۰ ۲۹۰۰
گلاسه با لمینت براق ۴۰*۳۰ ۵۵۰۰ ۵۰۰۰ ۴۴۰۰ ۳۹۰۰ ۳۷۰۰
بدون نیاز به چاپ (فقط ساز) ۳۰*۲۰ ۲۲۰۰ ۲۰۰۰ ۱۷۵۰ ۱۵۰۰ ۱۳۰۰
بدون نیاز به چاپ (فقط ساز) ۴۰*۳۰ ۲۲۰۰ ۲۰۰۰ ۱۷۵۰ ۱۵۰۰ ۱۳۰۰