تابلو فوم برد ۱۰۰*۷۰
۶ بهمن ۱۳۹۶
لایت باکس آلومینیومی
۹ بهمن ۱۳۹۶

استند رومیزی

تومان

نوع ابعاد  ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
گلاسه با لمینت مات ۳۰*۲۰ ۴۶۸۵ ۴۴۵۱ ۴۰۹۹ ۳۷۴۸ ۳۵۱۳
گلاسه با لمینت مات ۴۰*۳۰ ۶۴۴۱ ۵۸۵۶ ۵۲۷۰ ۴۶۸۵ ۴۴۵۱
گلاسه با لمینت براق ۳۰*۲۰ ۴۶۸۵ ۴۳۳۳ ۳۹۸۲ ۳۶۳۱ ۳۳۹۶
گلاسه با لمینت براق ۴۰*۳۰ ۶۴۴۱ ۵۸۵۶ ۵۱۵۳ ۴۵۶۸ ۴۳۳۳
بدون نیاز به چاپ (فقط ساز) ۳۰*۲۰ ۲۵۷۶ ۲۳۴۳ ۲۰۴۹ ۱۷۵۷ ۱۵۲۳
بدون نیاز به چاپ (فقط ساز) ۴۰*۳۰ ۲۵۷۶ ۲۳۴۳ ۲۰۴۹ ۱۷۵۷ ۱۵۲۳