گالینگور
۱۸ دی ۱۳۹۶
بازیافت کاغذی
۱۹ دی ۱۳۹۶

چاپ سیلک

سیلک نوعی روش چاپ و تکثیر است که با امکانات فراوان ، بر روی اشیای مختلف ، در شکل‌ها و اندازه‌های گوناگون ، قابل اجراست . در این روش از پارچه یا توری با سوراخ‌های بسیار ریز استفاده می‌شود. توری در قابی ثابت می‌شود. تصویر مورد نظر روی این توری نقش می‌شود.

سپس بخش‌هایی از تصویر که نباید رنگ بخورد با ماده‌ای مسدود کننده مانند لاک ( لاک با بی کرومات پتاسیم ترکیب می شود تا ماده جدیدی بوجود اورد که نسبت به نور حساس است )  پوشیده می‌شود.  این قاب توری را در این حالت شابلون یا کلیشه می‌نامند. در واقع می توان گفت که شیوه کار به این صورت است که ابتدا از صفحه مورد نظر فیلم تهیه می شود یا صفحه مورد نظر را به پارفین آغشته نموده تا شفاف شود وسپس شابلون (که جنس شابلون از ابریشم مصنوعی است ) و از قبل ماده ای بنام بی کرومات به رنگ آبی که حساس به نور می باشد و ژلاتین که به رنگ زرد است وترکیب آنها رنگ سبز می شود روی شابلون مالیده شده و بایستی صبر نماییم تا خشک شود سپس فیلم تهیه شده رادر زیر شابلون قرار می دهند و از زیر به آن نور می تابانند قسمتی را که تصویر در آن است نور می خورد و بقیه قسمتها تیره می ماند چون گفتیم به نور حساس است قسمتی که  تصویر دارد رنگش می سوزد و سوراخهای شابلون باز می شود و بقیه قسمتها مسدود است .

سپس مرکب چاپ یا رنگ را با فشار کاردک یا غلطک به سطح چاپ شونده منتقل می‌کنند. رنگ یا مرکب فقط از بخش‌هایی که مسدود نشده به کاغذ یا سطح چاپ شونده منتقل می‌شود و تصویر روی آن ظاهر می‌گردد.