چاپ هلیوگراور
۳ دی ۱۳۹۶
بهترین فرمت ها جهت چاپ دیجیتال
۱۶ دی ۱۳۹۶

چاپ سنگی یا لیتوگرافی

لیتوگرافی یک واژه یونانی است که از دو قسمت “لیتوس” به معنی سنگ و “گرافی” به معنی حکاکی کردن تشکیل شده.

لیتوگرافی پس از اتمام مرحله طراحی و صفحه بندی آغاز می شود.طرح مورد نظر را روی فیلم حک میکنند و فیلم های تهیه شده کنار هم مونتاژ می شوند و مرحله کپی فیلم بر روی ورقه‌ها یا پلیت ‌هایی که از آلومینیوم و لایه‌ای حساس به نور ساخته شده انجام می‌شود. بعد از نور خوردنِ ورقه‌های پلیت، آن را مانند فیلم عکاسی ظاهر کرده، برای مرحلهٔ چاپ به ماشین چاپ می‌بندند.