بهترین فرمت ها جهت چاپ دیجیتال
۱۶ دی ۱۳۹۶
گالینگور
۱۸ دی ۱۳۹۶

لمینیت کهن چاپ

لمینیت با هدف ضخامت دادن به کارت از طریق ممزوج شدن چندین لایه در هم و همزمان پوشش لایه های چاپی به وسیله لایه های شفاف روکش صورت میگیرد. با این توضیحات در تولید کارتهایی مانند کارتهای ویزیت، اینترنتی و یا کارت شارژ که نیازی به پروسه لمینیت وجود ندارد اوراق پس از چاپ چهار رنگ و ورنی، پانچ شده(به صورت کارت) و پس از درج کد و اسکرچ توسط دستگاه های شخصی سازی که در صورت نیاز انجام میشود بسته بندی میشوند.